מיכל-E, קישורים

🍏 ו       :?☹ ✉#    ♥.  :✅:   {❔} {🐟 }

s

B

P


הלמ"ס

בנק ישראל

ביטוח לאומי

משרד האוצר

אגף שוק ההון

משרד המשפטים

צבא ההגנה לישראל

רשות מקרקעי ישראל

רשות המסים בישראל


כנסת ישראל

הרשות השופטת       🐓 🐓 .?:    נ:👓

שער הממשלה


   🥈  :♣:  :♣:    : ∑ :   ו:@22   ::♥::   :♣¶:    ::♣:: :♣: :♣: *♣   ::##::   : ✉ :        :♦: 


       :✅:           :&&:  {:#:}.  בנקליט  דמי הבראה  רכב2 17 16 עיבוד מלל* :♘