מיכל-E, קישורים

🍏 ו       :?☹ ✉#    ♥.  :✅: ❔❕.   {❔} {🐟 ?: }

s

B

P


הלמ"ס

בנק ישראל

ביטוח לאומי

משרד האוצר

אגף שוק ההון

משרד המשפטים

צבא ההגנה לישראל

רשות מקרקעי ישראל

רשות המסים בישראל


כנסת ישראל

הרשות השופטת

שער הממשלה


   🥈      : ∑ :   ו:@22    ::♥::    :♣¶:    :♣:   ::#::    : ✉ :     :♣:        :♦: 


               :✅:            :&&:  {:#:}.  :$  ד.הבראה  רכב2 17 16 עיבוד מלל* :♘