ש"ע שבוע
וותק-שנים*
דמי הבראה לשכר:
/


שם עובד/ת
תחילת עבודה :
%משרה
ימים
לתשלום
/
###
###
תעריף
למשך
תוסף, דיוק:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
מיכל-E
הדרכה
פירסומי
/
/
/
/
/
/
/

מיכל E , דמי הבראה ג' 2.7.2020

החישוב זמין עד למשכורות: 5/

לדף ההדרכה גם בתוויות-כותרים שדות והלחצנים.

כפרוט האפשרויות ובתווית שנפתחת לזה(ועם העכבר) .

כניסה למחשבון: חישוב דמי הבראה. שימוש טוב כמועיל.


במחשבון זה: תעריף שנתי חדש חל ממשכורת חודש יוני(ולא יולי) הן גם למיגזר הפרטי.
[תוסף תעריף] (חדש: 7.2022) כמו ל : הסכם קיבוצי שנחתם וטרם יושם כללית. (378+22=400 ש"ח).
קישור נוסף זה פירסומי:
חדש *בנקליט - העב' דפי הבנק להנה"ח (ובמשיכת 'קולמוס').