31.3.2010 שקודם ומומלץ לעיון:
{15.6.2010: אין להתייחס אם כלכאורה מבוקרים שכן ומחוסר הבנה כשטוב שאכן: שמוכח רצונם/ן ובברכה}

מפלס הכנרת    כמו וגם:   משק הבית    עצות אישיות שימושיות ..
חברת מקורות    נתוני צריכה חודשיים ושנתיים    לציין כמו ולא לשקר ולהודות   


מקטן הניסוי: דלי שמכיל ~12 ליטר מתמלא במשך כ-40 שניות , סה"כ? !!!: כ:27 ליטרים.


רק ושקטן הניסוי, כמו והמשמעות יתכן טיפטיפה הגם ויותר:
החל מפשטות כנטילת ידיים .. שטיפת כלים פירות וירקות, והבית ניקיון כרחצה כאמבט ויותר, ושיותר:
ניתן לחסוך, הגם ומבלי פגימה באורח חיים ויחד עם התחושה נחת הצלחה וחסכתי כמו ולסביבתי כשביעות ברצון.


{דף זה ובערך תמצית דף משנה קודמת}:יחד ועם וכל זאת: רק וקטן החובה שבזה יתכן כבר והעת ושהמשך מודעות.לאומת 31.12.2010, במקור התגובה, שגיאת כתיב ולהודות !!!     מט"ח 2