מיכל-E
דף מידע
תחילת עבודה:
נתונים לדמי הבראה:
חודש משכורת:
/
דמי הבראה מחושבים:
סה'כ לתשלום:
/
לפי הסכם:
שנות וותק:
ש.עבודה בשבוע:
%משרה:
ימי הבראה:
תעריף יומי:
להסכם:
שנות וותק
ימי הבראה
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
יום
יום
יום
יום
יום
יוםש'ח
0
0
0
שם עובד/ת:
תשלום ראשוני?
Tb