ש"ע-ש' *
וותק *
דמי הבראה ל:
/

שם עובד/ת
תחילת עבודה
משרה
ימים
לתשלום
/
###
תעריף
תש'1
דיוק:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
מיכל-E
דף מידע
/
/
101 ש"ח