מיכל-E..
דף מידע..
תחילת עבודה:
נתונים לדמי הבראה:
חודש משכורת:
/
זכאות שנתית מחושבת:
סה'כ לתשלום:
/
לפי הסכם:
שנות וותק/בחודשים:
ש.עבודה בשבוע:
%משרה:
%נוכחות:
{%מוסף}
ימי הבראה:
תעריף יומי:
להסכם:
שנות וותק
ימי הבראה
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
יום
יום
יום
יום
יום
יוםש'ח
0
0
0
שם עובד/ת:
תשלום ראשוני?
Tb