מיכל-E, דף מידע

הגדלה

הקטנה

הדפסה


 ריבית הפריים

E

ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י המוסדות הפיננסים בישראל.
שימושה נהוג בעיקר בבנקים, חברות ביטוח / ליסינג ...
ריבית משתנה זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות
ולמעשה מהווה חלופה לשיטת: הצמדה ל- מדד/מטבע + ריבית (בשעור קבוע).
שימושה הנפוץ נובע גם מכך שהיא עומדת ביחס ישר עם הריבית של נותן האשראי :
בשנים האחרונות, ר.הפריים גבוהה ב -1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל.
שעור ריבית מוצהרת בנק ישראל או 'התוכנית המוניטרית לחודש' מפורסם ע"י הנגיד
משנת 2017, יתכן מאוד גם בשל מיעוט שינוי הריבית:
פרסום שיעור הריבית הופחתת (ל-8 מועדי שינוי) במקום 12 לשנה.
מועדי פרסום ותחולה של הריבית ניתן למצא כמובן באתר בנק ישראל.
דרך פרסום שיעור הריבית שלפניי זה:
ביום ב' שלפני יום ד' האחרון לחודש ונכנס לתוקף ביום ה' הקרוב.

התוכנית למעשה יוצרת שיקוף ובקרה חודשית ליעדי הממשלה בתחום המוניטרי.
(ריבית הפריים כמו התוכנית המוניטרית לחודש, שעורם נתון בערכים שנתים.)
החל מ-1/9/05 ערך בנק ישראל {שינויים מסויימים בכלים המוניטריים}.

ריבית בסיסית בחח"ד (פריים):
הממוצע המשוקלל של ריבית הפריים.
חישובה נערך לפי: מספר הימים שהייתה בתוקף מנתוני 7 הבנקים הגדולים בישראל.
ריבית זאת תקפה מתחילת חודש ונערכת ע"י בנק ישראל   (#)


נושאים קשורים:  
טבלת ריבית הפריים   טבלת ריבית בנק ישראל  
בנק ישראל, הודעת ריבית: 08/07/2019 (* ללא שינוי *)


משרותי האתר: מיכל-E