מיכל-E, הצמדה

?

s

B

הדפסה


 רשימת הנושאים שבדף :

A

1. קצת רקע

2. שיטות הצמדה

3. מס שבח ת.אינפלציונים

4. %שינוי חודשיים ושנתיים

5. הנחיות לעבודה עם מקלדת


 קצת רקע

1


הלמ"ס מפרסמת
מידי ה - 15 לחודש (שאינו יום שבתון), ~:אחה"צ ויותר,
את נתוני המדדים שבגין החודש הקודם (זה שקודם לחודש הפירסום).
למדדים גם סדרות משנה כפנימיות ופרטניות, גם ואפילו כמו ולכלי נגינה.

חישובי ההצמדה באתר זה זמינים ל- 5 המדדים הבאים:
1. מדד המחירים לצרכן.
2. מדד מחירי תפוקת התעשיה.
3. מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים.
4. מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור.
5. מדד מחירי התשומה בענף החקלאות.

מדד בסיס
מדד בסיס = מדד רגיל*מקדם קשר (כלבסיס חישובי משותף).
מדד המחירים לצרכן ל-12.2012 105.7 , ל-1.2013 100.3 נקודות:
היוקר לתקופה הופחת עד כדי כך?: (לא): חסר למדדים בסיס משותף.
המדד ל-1.2013 שפורסם ב-15.2.13, הופחת טכנית כנוסף לו מקדם קשר.
מדד בסיס = מדד רגיל*מקדם הקשר = הבאת מדדים לבסיס משותף.

נקודות המדד נוחות לעין ושואפות לתצוגה בפורמט : 999.9
בשל תנאי אינפלציה כלשימור תצוגה, נהוג מידי זמן (לרוב למדד שבגין ינואר)
להפחית נקודות מדד (ל- 100 בקרוב) ולהוסיף מקדם קשר כובהתאמה.

דוגמא להמחשה , ערך מדד המחירים לצרכן שבגין 8/2005 :
מדד רגיל : 102.4 נק' [מדד בסיס] : 28,012,472.7 נק'
{שמו של מדד בסיס יסודי זה: מדד לפי בסיס ספטמבר 1951}
(יש שמחושב לפי בסיס (שונה ממנו) ובהתאם לתאריכי ההצמדה).

חישובי הצמדה
מדד בסיס מתאריך = [בסיס 1] , מדד בסיס לתאריך = [בסיס 2]

חישובי ההצמדה נערכים לפי הייחס שבין מדדי הבסיס, כלרוב :
[הצמדה] = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * [1]
[יתרת חוב] = [סכום קרן] + [הצמדה]
אם שיעור ההצמדה אחר מ-100%: [1] יוחלף ב-[שיעור הצמדה]

50% הצמדה: = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * 0.5
112% הצמדה: = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * 1.12
100% הצמדה: = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * 1

מקדמי קשר ל:מדד מחירים לצרכן
{למקדמי קשר של 2-5: המדדים האחרים גם: בקישור הבא}.

מ.מחירים לצרכן:השמיש ביותר בחישובי הצמדה, משקף השינוי שביוקר המחיה.
---------  ----------------
מתוקף   מקדם קשר
---------  ----------------
(ושלפני) (1)      : לפי בסיס ספטמבר 1951 (כופל=1: צורך בשם לייחוס ורק)
1/1959  2.753
1/1965  1.347
1/1970  1.237
1/1977  4.112
1/1981  8.349
1/1985  100
1/1986  2.250 : לפי בסיס ממוצע 1985
1/1988  1.775
1/1994  2.421
1/1999  1.581
1/2001  1.064
1/2003  1.068
1/2007  1.038
1/2009  1.051
1/2011  1.061
1/2013  1.052
1/2015  1.020
1/2017  0.989
1/2019  1.010

מתוקף , לדוגמא :
את מקדם הקשר מתוקף 1/2007, יש לצרף וכמכפלה:
רק והחל מהמדד שבגין 1/2007 (שפורסם ב:15/2/2007).

הבאת מדדים לבסיס משותף:
בעזרת נק' מדד רגיל, תאריך פירסומו, מקדמי קשר : מחושב מדד הבסיס.
למדד שבגין 12/1958: 274.0 * 1 = 274.0
למדד שבגין 01/1959: 100.0 * 2.753 = 275.3
למדד שבגין 01/1965: 103.7 * מכפלת מקדמי הקשר = 384.6
למדד שבגין 08/2005: 102.4 * מכפלת מקדמי הקשר = 28,012,472.7 .
[מדד בסיס]=[מדד רגיל]*[מכפלת מקדמי קשר שתוקפם עד לחודש שבגינו]

רשות בלבד-אפשרות להנמכת נקודות מדד הבסיס:
28,012,472.7: ארוך טיפטיפה... עם זאת מקובל ומוסכם, כוערך מוחלט:
האם בכלל יש שימוש במספר הבסיס?:
כמו ואין חובה בשימוש בבסיס המחושב כבדוגמת המוצג:
כמו גם אם ואין מכשלה, כולל האם ואין מכשלה עתידית:
לא מופיע פה, כאפשרי: באם מותר, כהאם ורצוי ..?.
מותר?: הנמכת בסיס אינה מותרת בחישובי מס שבח למשל.
ורצוי? : אם ושימוש במדדי בסיס כמו ושימוש עתידי בהם: יתכן וכן:
לפני בחירתו של הבסיס המונמך צריך וחשוב קודם לבדוק כמו ולצפות:
!:מספרי בסיס שהיו: יתכן כבר ואינם ערך מוחלט אם ותאריך נמוך מהצפי.
!:גורם שאיתו החישוב: אם ואינו יודע ולמה אי ההתאמה לשהוצג לו בעבר.
כשמותר ורצוי, גם כשמובן ושאמין בין המיתקשרים, גם וכשאין מכשלה:
תאריך מינימום מוחלט כצפוי: קובע את המקדמים הניתנים לדילוג:
למשל ובשיטת מדד ידוע כשברור שתאריך מינימום מוחלט=16.2.1985:
ב-16.2.85 יודעים את שפורסם ב: 15.2.85 ושבגין 1.1985.
מקדם שמתוקף 1/1985 מקשר רק עם התאריכים שקודמים ל:16.2.85,
עם התאריכים שקודמים ל: 16.2.85 אין כמו לא צפוי לך חישוב עתידי:
המשמעות: רשימת המקדמים עד וכולל שבתוקף 1.1985 מיותרים בחישוביך.
רשימת מקדמי הקשר שבשימוש רק החל ומתוקף 1/1986
(מקדם הקשר לתאריך המינימום 16.2.85 = 1).
(גם מקדם הקשר ל: 15.2.86=1 ול: 16.2.86=2.250).
(מכפלת מקדמי קשר רק ומ: 2.250: (2.250*1.775*... ) ).
{בחישוב הצמדה אקראי:יש שמציגים גם בסיס ובהנמכתו האפשרית ביותר}.

מקדם קשר
לצורך הבנת מקדם קשר נגדירו בצורה פשוטה וכך:
כופל ל-מדד רגיל המביאו לבסיס השוואתי עם קודמו.
כלמשל כובהמשך: 1.052*100.3=105.5. קודמו=105.7
הערה: מדדים רגילים מעוגלים עד לעשיריות הנקודה: 999.9

מידי מס' שנים מופחת מדד רגיל לרוב ככל שבגין ינואר. למשל:
מדד המחירים לצרכן שבגין 1.2013 (זה שפורסם ב- 15.2.2013):
מדד 1.2013 ירד ב- 0.2% כלאומת מדד 12.2012 , היה צ"ל: 105.5 נק',
הוחלט שיש צורך בהפחתת ערכו (ל- 100 בקרוב) , השיטה המקובלת לכך:

א.רואים את ממוצע המדדים הרגילים שבגין שנת 2012 כמשול ל-100 נקודות.
   והממוצע האמור 100 נמשל לערך: 105.2 ומכאן גם שמקדם הקשר=1.052.
ב.אם ממוצע שנה קודמת משול ל-100 הרי שהמדד הרגיל לינואר:
   מכפלת המשול-100 ב: [שינוי שבין מדד 1.2013 לבין ממוצע 2012],

   מכאן ש: מדד רגיל שבגין 1.2013 = 100*[105.5/105.2] = 100.3.
   כך גם שאם נכפילו במקדם הקשר נקבל את צ"ל:100.3*1.052=105.5

(יש גם שהמשול 100 לא בהקשר לממוצע שנה שעברה, אלא לחודש סמוך).

חישובי ריבית והצמדה
לחישובי הצמדה כוללי ריבית ניתן להעזר בקישור הבא : ריבית והצמדה  


 שיטות הצמדה

2


מדד ידוע
שיטת החישוב הנפוצה, הגם כבשל זמינותה (זמינות לכל יום הווה).
מדד ידוע- המדד המפורסם האחרון שיודעים בבוקר של תאריך מסוים.

יותר מדוייק כנוהג וכלל:
מ-16 לחודש ועד סיומו: יודעים את המדד שפורסם באמצע החודש.
מ-1 ועד 15 לחודש: יודעים את זה שפורסם בחודש קודם.
כך שב-15.2.2013 יודעים את המדד שפורסם ב-15.1.2013
כך שב-16.2.2013 יודעים את המדד שפורסם ב-15.2.2013

לציין שכלל זה חל גם אם הפרסום חל לפני ה-15 לחודש
כי יום פרסומו הוקדם ליום הראשון שאינו יום שבתון שלפניו.
גם במצב זה חל הכלל כאמור: אם למשל לחישוב ב מוצ"ש 15.9.12.


מדד ידוע, מדד בגין
מדד ידוע- המדד המפורסם האחרון שיודעים בבוקר התאריך(וכאמור).
מדד בגין- המדד שבגין חודש התאריך (שבגין יוני: זה שמפורסם ביולי).
               הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
               מפרסמת מידי חודש את המדדים שבגין החודש הקודם.

בתאריך 15/5/05, יודעים את המדד שפורסם ב: 15/4/05 ושבגין 3/2005.
בתאריך 16/5/05, יודעים את המדד שפורסם ב: 15/5/05 ושבגין 4/2005.

חישובי ההצמדה דורשים זמינות ולכן נהוגים לרוב בשיוך ל: מדד ידוע.
כישנם סוגי חישוב ,יתכן שנחוצי המתנה, המחוייבים בשיטת: מדד בגין.

דוגמא לתאריכים נדרשים ולמדדי החודש המיוחסים להם:
----------------  ----------------  ---------------
תאריך נדרששיטת מ.ידועשיטת מ.בגין
----------------  ----------------  ---------------
16/4/20053/20054/2005
01/5/20053/20055/2005
15/5/20053/20055/2005
16/5/20054/20055/2005
31/5/20054/20055/2005

ממוצעים שנתיים
1. ממוצע שנתי - ממוצע מדדי השנה שבגין התאריך.
השנה נקבעת לפי שנת המדד בגין התאריך, כך שלדוגמא :
15/01/1994 = ממוצע מדדים לשנת 1993
16/01/1994 = ממוצע מדדים לשנת 1994
31/12/1994 = ממוצע מדדים לשנת 1994

2. ממוצע 12 חודש - ממוצע 12 מדדים ידועים שלפני התאריך.
החל ממדד ידוע אחרון ועוד 11 מדדים קודמים, כך שלדוגמא :
15/01/1994 = ממדד 11/1993
16/01/1994 = ממדד 12/1993

מדדי 15 ביולי
1. מדד 15 ביולי -
(תאום מיסי רכוש לכל שנת תשלום החל משנת : 1986)
המדד שמפורסם ב-15 ביולי או שבגין חודש יוני לשנת התאריך, כך שלדוגמא :
11/01/2005 = מדד 6/2005
31/12/2005 = מדד 6/2005

2. ממוצע של 15 ביולי -
(תאום סך מיסי הרכוש ששולמו בתחום : 1.4.1972 - 31.12.1985)
חישוב ממוצע מדדי 15 ביולי נערך לשנים שבין :
א- שנת 1972 או שנת תשלום ראשונה, המאוחרת מהן,
ב- שנת 1985.


 שומה עצמית במס שבח - תאומים אינפלציונים

3

כדאי קודם לבדוק כי:
יתכן שישנם כלים זמינים ומהירים בהרבה מעזר זה לחישוב מס השבח.

===========
יתכנו שינויים ובזמן בדף שומה עצמית = רק הנחיה כעזר ולעיקרון החישוב.
============================
רקע
עמוד חישוב 1 (מבין 2) של שומה עצמית במס שבח,
הינו למעשה אוסף של חישובי הצמדה (תאומים אינפלציונים) וסיכומיו מביאים ל:
שבח ריאלי, שבח אינפלציוני חייב.
בעזרת חישובי הצמדה (והמחשבון שבו) ניתן לערוך את כלל החישובים שבעמוד זה.
קודם החישוב, מומלץ לקרא היטב את ההנחיות שבגב 2 עמודי החישוב.

שורות יתרת שווי רכישה
אלו הן השורות שנצרכת להן התאמה וכוללות את:
שווי הרכישה
סכומים מותרים בניכוי עפ"י סעיף 39 לחוק.
סכומי הפחת, (-)

יש לערוך לכל שורה ושורה חישוב / חישובי ההצמדה הבאים :
1. התאמה ליום המכירה
2. התאמה ל 31.12.93, רק במידה והנכס נרכש לפני חודש התאריך.

שיטות ההצמדה שבשימוש לצורך זה -
שיטת מתאריך : מדד בגין, לרוב, ישנן שורות הדורשות שיטת חישוב שונה.
שיטת לתאריך : מדד בגין, תמיד.

2 דוגמאות בסיסיות
1. התאמה ליום המכירה - א.נתוני קלט בחישובי הצמדה
---------------   -----------------
שם שדהערך השדה
---------------   -----------------
ש.מתאריךמדד בגין
ש.לתאריךמדד בגין
סכום קרןשווי ש"ח (רכישה / הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
מתאריךתאריך    (רכישה / תשלום הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
לתאריךתאריך מכירה
אחוז הצמ'100
מע"מלא
עיגולים לשלמים

ב.תוצאת חישובי הצמדה - העתקת 4 נתונים מדף תוצאה לשורה.
------------  ------------------------
דף תוצאהעמוד שומה עצמית
------------  ------------------------
סכום קרן  > הסכום
מתאריך   > תאריך
בסיס 1    > מדד
יתרת חוב > סכום בש"ח, הראשון

2. התאמה ל 31.12.93 - א.נתוני הקלט בחישובי הצמדה
(חישוב נצרך רק לנכס שנרכש לפני ה- 01.12.93).
(כל הנתונים זהים כמו ב-1 למעט הנתון שבשדה : לתאריך).
---------------   -----------------
שם שדהערך השדה
---------------   -----------------
ש.מתאריךמדד בגין
ש.לתאריךמדד בגין
סכום קרןשווי ש"ח (רכישה / הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
מתאריךתאריך    (רכישה / תשלום הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
לתאריך31/12/1993
אחוז הצמ'100
מע"מלא
עיגולים לשלמים

ב.תוצאת חישובי הצמדה - העתקת 1 נתונים מדף תוצאה לשורה.
------------  ------------------------
דף תוצאהעמוד שומה עצמית
------------  ------------------------
יתרת חוב > סכום בש"ח, השני


חישובים מיוחדים
פרוט חישובים מיחודים ותיאומם לדוגמאות בסיסיות :

1. סך מיסי הרכוש ששולמו לפני 1.4.72:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
סכום קרןמחצית הסכום
מתאריךיום הרכישה

2. סך מיסי הרכוש ששולמו בתחום 1.4.72-31.12.85:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
ש.מתאריךממוצע של 15 ביולי
מתאריךתאריך התשלום הראשון

3. לכל אחד מהתשלומים למס רכוש ששולמו מיום 1.1.86:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
ש.מתאריךמדד 15 ביולי

4. לכל אחד מסכומי הפחת לנכסים ברי פחת שנרכשו לפני 1.4.73:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
מתאריךתאריך אמצע התקופה בה נצבר הפחת


 מציאת אחוזי שינוי חודשיים ושנתיים:

4


מציאת %שינוי חודשי
למדד:
שפורסם ב: / / (~)15

ערכים לשיבוץ בשדות המחשבון למציאת %שינוי חודשי שנבחר:
(לאחר ה- [חישוב], תוצאת סה"כ הצמדה = שיעור השינוי החודשי).
אי עידכון שדות שמטה עם שינוי הערכים לבחירה בתיבות שמעל?: הדרכה.

------------------------------
שם שדהערך לשיבוץ
------------------------------
מדדמחירים לצרכן
שיטת מתאריךמדד בגין
שיטת לתאריךמדד בגין
סכום קרן100
מתאריך1/9/2006
עד תאריך1/10/2006
עיגולים לעשרות
------------------------------


מציאת %שינוי שנתי
מדד:     לשנת:

ערכים לשיבוץ בשדות המחשבון למציאת %שינוי שנתי שנבחר:
(לאחר ה- [חישוב], תוצאת סה"כ הצמדה = שיעור השינוי השנתי).
אי עידכון שדות שמטה עם שינוי הערכים לבחירה בתיבות שמעל?: הדרכה.

------------------------------
שם שדהערך לשיבוץ
------------------------------
מדדמחירים לצרכן
שיטת מתאריךמדד בגין
שיטת לתאריךמדד בגין
סכום קרן100
מתאריך1/9/2006
עד תאריך1/10/2006
עיגולים לעשרות
------------------------------

(בחירת מדד ונתוני התאריך, כניסה למחשבון ההצמדה ב: [חישוב] שמעל).


 הנחיות לעבודה עם מקלדת

5

הנחיות לעבודה עם מקלדת, "ומבלי לפגוע בזכויות העכבר..."

1. מעבר לשדה הבא :
     [Tab]      - מיקומו בטור השמאלי מעל הלחצן [CapsLock].

2. חזרה לשדה קודם :
     [Shift] לחוץ עם [Tab]      - מיקום Shift מתחת ללחצן CapsLock.

3. דפדוף בתיבת רשימה [קומבו-בוקס], [ליסט-בוקס] :
     [חץ תחתון] - דפדוף מטה,   [חץ עליון] - דפדוף מעלה. (גם שהרשימה סגורה).
     ##יש שמיתבקש גם לצאת(כלחזור) מהתיבה {כרשום ב- 1.2. שמעל} כדי שהערך בה יקלט.

4. בחירת ערך כן / לא [צ'ק בוקס] :
     [Space] - הלחצן הארוך במקלדת.

5. הפעלת לחצן פעולה [קומנד-בטון] :
     [Enter] - |---->, (כאשר הסמן הגיע/יושב בלחצן).

6. סימון (צביעה) של תווים בתוך השדה :
     [Shift] לחוץ ומשיכה עם [חץ ימין] או [חץ שמאל].

7. הזזת הסמן בתוך השדה :
     שימוש במקשים הבאים- [Home], [End], [חץ ימין], [חץ שמאל].

8. תמיכה נוספת בלחצנים :

מקש / צרוף מקשים
לחצן פעולה יכול להיות מופעל גם בהקשת מקש אחד או צרוף של שניים,
צרוף כזה, אם קיים, רשום בסוגריים מרובעות ב- 'טיפ נפתח' של הלחצן.

צרוף מקשים לפתיחת 'חלון שיחה' :
'חלון שיחה' : חלון נפתח 'מודאלי' כמו מחשבון, אשף, קובץ עזרה מכוון.
בנוסף לצרוף המקשים יש להקיש [Enter].
סיבה : הדפדפן מגן עליכם מפני פתיחת תוכנה יזומה של 'חלון מוקפץ' ולכן,
צרוף המקשים מביא את הסמן ללחצן ומשם כאמור יש להוסיף לחיצה במקש- Enter.

סגירת 'חלון שיחה' :
סגירת חלון שיחה מאופשרת בדפדפן, כך :
בעזרת העכבר : לחיצה על [X] שבכותרת החלון.
בעזרת המקלדת : צרוף המקשים [ALT] לחוץ עם [F4].


נושאים קשורים:  
חישובי הצמדה   טבלאות מדד
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 


משרותי האתר: מיכל-E

{גירסתו הישנה/הקודמת של הדף תוקנה כשופרה ב: 2.2013}

{תואם לאחרונה, (הוספת מקדם קשר מדד מ.לצרכן) ב: 2.2017}